2012-12-18

3 dalisKatherina padėjo šepetį ant staliuko ir atsisuko į Iriną :
- Kas tai padarė ?
- Aš nežinau, - Irina žiūrėjo į merginą alkio kupinomis akimis .
- Nusiramink ir pasakyk kas tai padarė, - kiek pakeltu tonu ir suirzusi tarė mergina .
- Po velnių aš nežinau, - užrėkė Irina . – negaliu gerti sumauto kraujo, nes mano persivertimas bus užbaigtas ir nebebūsiu ragana .
- Man reikia kitos raganas, gal ji tau padės, - Katherina persimetė savo banguotus ir žvilgančius plaukus ant pečių . – kur yra kita ragana ?
- Aš nežinau .
Katherina greitu judesiu atsirado prie Irinos ir suėmusi ją už kaklo pakėlė į orą :
- Amžinai nieko nežinai . Susiimk ir pasakyk kur kita ragana kitaip baigsis tavo gyvenimo dienos .
- Žolelių krautuvėje, - dūsdama tarė .
Mergina paleido raganą ir nulipo laiptais žemyn :
- Carmen išeinu į miestelį, niekas neturi apie tai sužinoti , - po kelių sekundžių staiga atsirado Irina merginai už nugaros .
- Kas ? . . kas ? kas čia ? – drebėdama tarė tarnaitė .
- Tu viską gadini, - sumurmėjo Katherina ir priėjo prie Carmen .  - Naudosim įtaigą, - šyptelėjo ir žiūrėjo tiesiai į akis . – nieko nematei, aš išėjau į miestelį pamiršk, kaip už manęs atsirado Irina, eik ir pagamink vaikinam pietus .
Carmen užhipnotizuota nuėjo :
- Kad daugiau tai nepasikartotu .
Jos išėjo į miestelį į žolelių krautuvę . Įėjusi į vidų Kath uždarė duris, ir užkabino iškabą jog uždaryta :
- Man reikia tavo pagalbos, - tarė .
- Kokių žolelių jums reikia ? – šyptelėjo moteris .
- Neapsimesk . Puikiai žinau, kad tu ragana . Dabar pat išsitrauki savo burtu knygą ir galvoji kaip jai padėti, - į krautuvę įėjo Irina .
- Dieve kas tau tai padarė ? – tarė pripuolusi prie Irinos ragana .
- Neklausinėk ir padėk jai geriau . Atversk ją į raganą ar kažką panašaus padaryk .
- Aš negaliu .
Vampyre pasižiūrėjo prie šalia stovinčio stalo piešiančią mergaitė :
- Ne, ne . . Aš padėsiu, tik nelieskit mano dukters .
- Taip jau geriau .
Moteris išsitraukė knygą, pradėjo ją vartyti :
- Nėra jokio burtažodžio kuris galėtų ją atversti į raganą, reikia pabaigti persivertima kol ji nemirė .
- Esi įsitikinusi, kad nėra ?
- Taip, ji nebegalės bendrauti su augalija.
- Kaip suprasti ?
Moteris pakėlė delną virš nustojusios žydėti rožės ir po kelių akimirkų iš jos išsikleidė juodos spalvos žiedas :
- Raganos geba bendrauti su gamta .
- Irina atsisveikink su savo drauge ir tegul ji prisiekia, kad man padės ir tada aš neliesiu jos dukters .
- Aš prisiekiu, - tarė ir nužiūrėjo Katheriną .
- Gal malonėtum savo ranką ? – šyptelėjo mergina .
Ragana priėjo atkišo riešą į Irina, ji suleido dantis ir atsigėrė kraujo . Vos moteris atitraukė riešą Kath nurovė Irinai galvą . Moteris suklykė, mergaitė piešusi prie stalo žiūrėjo ir negalėjo pajudėti :
- Būkit maloni ir atsikratykit kūno, vampyre būdama ji man nenaudinga, - nusijuokė ir išėjo iš krautuvės .
Ragana žiūrėjo į lavono kūną ir pradėjo raudoti .


Demetri glostė Katherinos nugarą ir bučiavo jos kaklą :
- Nuostabesnio žmogaus nesu matęs per visą savo gyvenimą, - pasižiūrėjo į ją savo žydromis akimis ir perbraukė pirštais per šilkines garbanas .
- Tu vis dar mane myli ?
- Aš pametės dėl tavęs galvą . Jei mano tėvas sužinotu ką mes dabar darome tikriausiai mane pakartų .
- Na man liktų tavo brolis Afton, jis irgi išvaizdus ir panašiai .
Demetri pradėjo atsekinėti Katherinos suknelę :
- Ne, ne . Nieko nebus, - nusijuokė mergina ir išlipo iš lovos .- tu dar apie mane kai ko nežinai .
- Ko ?
- Na manau esi gana pavaldus man tai parodysiu .
Katherina šyptelėjo ir iššiepė staiga  atsisukusi iššiepė dantis ir už jų pasirodė iltys :
- Bijai manęs, - tarė vampyre tamsiai raudonomis akimis .
Demetri pasižiūrėjo į ją baimės kupinomis akimis :
- Tu nuostabi, - tarė dabar jau susižavėjęs Katherinos vampyriškais bruožais .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą