2012-11-26

2 dalisPasukusi galvą link svetainės sustingo .  Buvo atvažiavęs Demetri ir Afton tėvas . Tai Katherinos taip nesukrėtė kaip tai, kad jis buvo įsipjovęs į pirštą . Katherina tvardėsi . Ir net labai, nes ji nenori, kad kas nors sužinotu apie ją :
- O Katherina . Grįžai . Susipažink su mūsų tėvų, - Afton nusišypsojo .
Mergina vos ne drebėdama įėjo į svetainę :
- Labas vakaras, aš Katherina Black , - mergina nežymiai nusilenkė prieš poną Biers . – daug apie jus girdėjau .
Katherina niekaip negalėjo nuleisti akių nuo piršto iš kurio lašėjo kraujas :
- Aš turiu, eiti . – mergina dar kartą nežymiai nusilenkė ir nuėjo į savo kambarį .


1578 m . spalio 29 diena .

- Irina, - tarė įniršusi Katherina . – jei man nepadėtum jau seniai būčiau tave nugalabijusi .
- Nežaisk su manimi Kath, pati žinai, kad vos į tave pasižiūrėjusi galiu išdžiovinti tave ir mirsi .
- Tu neišdrįsi, aš tau reikalinga, - Katherina žiūrėjo į Irina įniršusi ir ji norėjo ją pribaigti .
Irina nieko neatsakė tik susmeigė akis į merginą . Staiga ji pajuto nežmonišką skausmą, pasižiūrėjusi į ranką pamatė kaip ji tiesiog nyksta kas sekundę .
- Liaukis ! – užrėkė mergina per visą mišką .
Staiga viskas nuslūgo ir ji atgavo savo buvusią išvaizdą .
Naktyje ji matė tik ryškiai šviečiantį mėnulį .
- Tu mane tikrai dažnai nervuoji, - sumurmėjo Irina .
- Šš, - Katherina sukluso, - kažkas netoli mūsų .
Mergina apsidairė .
- Nieko, nėra nesijaudink.
- Kas čia geresnę klausą turi . Tu ar aš ? – Katheriną pyktelėjusi leptelėjo ir toliau įdėmiai klausėsi .
Bet išgirdo kvėpavimą, apsisukusi pamatė vilką . Ji nusikeikusi greitai pradėjo bėgti, o vilkas ją vytis :
- Bėk namo, - šūktelėjo ji . Ir toliau bėgo .
Dar niekada gyvenime ji nebijojo vilko :
- Susitarkim, - sušuko ji .
Bet tą akimirką ant Katherinos užšoko vilkas . Mergina žiūrėjo jam tiesiai į akis ir jis atsivertė į žmogų . Ji buvo moteris :
- Tu man skolinga Kath .
- ką čia kalbi Carmen ?
- Kath nužudei mano seserį . Dabar tūrėčiau tave suplėšyti į gabalus .
- Carmen aš nežinojau, kad ji tavo sesuo .
- Pamatysiu lendant į mano valdas suplėšysiu į gabalus .
Carmen atsivertė atgal į vilkę ir sukaukė . Garsas perėjo per visą mišką . Miegoję paukščiai pakilo ir išskrido iš miško . Vilkė iššiepusi dantis suurzgė ir greita nubėgo į miško gilumą . Atsistojusi Katherina apsižvalgė, susitvarkė ir nuėjo namo .

1578 m . lapkričio 15 diena .  

Katherina šukavosi savo rudus, banguotus plaukus kol į jos kambarį įėjo Irina, ji buvo blondinė :
- Kas tavo plaukams ? – Paklausė Katherina, net neatsisukusi . – senei matėmės .
- Mane pavertė sumauta vampyre ! 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą