2012-12-18

3 dalisKatherina padėjo šepetį ant staliuko ir atsisuko į Iriną :
- Kas tai padarė ?
- Aš nežinau, - Irina žiūrėjo į merginą alkio kupinomis akimis .
- Nusiramink ir pasakyk kas tai padarė, - kiek pakeltu tonu ir suirzusi tarė mergina .
- Po velnių aš nežinau, - užrėkė Irina . – negaliu gerti sumauto kraujo, nes mano persivertimas bus užbaigtas ir nebebūsiu ragana .
- Man reikia kitos raganas, gal ji tau padės, - Katherina persimetė savo banguotus ir žvilgančius plaukus ant pečių . – kur yra kita ragana ?
- Aš nežinau .
Katherina greitu judesiu atsirado prie Irinos ir suėmusi ją už kaklo pakėlė į orą :
- Amžinai nieko nežinai . Susiimk ir pasakyk kur kita ragana kitaip baigsis tavo gyvenimo dienos .
- Žolelių krautuvėje, - dūsdama tarė .
Mergina paleido raganą ir nulipo laiptais žemyn :
- Carmen išeinu į miestelį, niekas neturi apie tai sužinoti , - po kelių sekundžių staiga atsirado Irina merginai už nugaros .
- Kas ? . . kas ? kas čia ? – drebėdama tarė tarnaitė .
- Tu viską gadini, - sumurmėjo Katherina ir priėjo prie Carmen .  - Naudosim įtaigą, - šyptelėjo ir žiūrėjo tiesiai į akis . – nieko nematei, aš išėjau į miestelį pamiršk, kaip už manęs atsirado Irina, eik ir pagamink vaikinam pietus .
Carmen užhipnotizuota nuėjo :
- Kad daugiau tai nepasikartotu .
Jos išėjo į miestelį į žolelių krautuvę . Įėjusi į vidų Kath uždarė duris, ir užkabino iškabą jog uždaryta :
- Man reikia tavo pagalbos, - tarė .
- Kokių žolelių jums reikia ? – šyptelėjo moteris .
- Neapsimesk . Puikiai žinau, kad tu ragana . Dabar pat išsitrauki savo burtu knygą ir galvoji kaip jai padėti, - į krautuvę įėjo Irina .
- Dieve kas tau tai padarė ? – tarė pripuolusi prie Irinos ragana .
- Neklausinėk ir padėk jai geriau . Atversk ją į raganą ar kažką panašaus padaryk .
- Aš negaliu .
Vampyre pasižiūrėjo prie šalia stovinčio stalo piešiančią mergaitė :
- Ne, ne . . Aš padėsiu, tik nelieskit mano dukters .
- Taip jau geriau .
Moteris išsitraukė knygą, pradėjo ją vartyti :
- Nėra jokio burtažodžio kuris galėtų ją atversti į raganą, reikia pabaigti persivertima kol ji nemirė .
- Esi įsitikinusi, kad nėra ?
- Taip, ji nebegalės bendrauti su augalija.
- Kaip suprasti ?
Moteris pakėlė delną virš nustojusios žydėti rožės ir po kelių akimirkų iš jos išsikleidė juodos spalvos žiedas :
- Raganos geba bendrauti su gamta .
- Irina atsisveikink su savo drauge ir tegul ji prisiekia, kad man padės ir tada aš neliesiu jos dukters .
- Aš prisiekiu, - tarė ir nužiūrėjo Katheriną .
- Gal malonėtum savo ranką ? – šyptelėjo mergina .
Ragana priėjo atkišo riešą į Irina, ji suleido dantis ir atsigėrė kraujo . Vos moteris atitraukė riešą Kath nurovė Irinai galvą . Moteris suklykė, mergaitė piešusi prie stalo žiūrėjo ir negalėjo pajudėti :
- Būkit maloni ir atsikratykit kūno, vampyre būdama ji man nenaudinga, - nusijuokė ir išėjo iš krautuvės .
Ragana žiūrėjo į lavono kūną ir pradėjo raudoti .


Demetri glostė Katherinos nugarą ir bučiavo jos kaklą :
- Nuostabesnio žmogaus nesu matęs per visą savo gyvenimą, - pasižiūrėjo į ją savo žydromis akimis ir perbraukė pirštais per šilkines garbanas .
- Tu vis dar mane myli ?
- Aš pametės dėl tavęs galvą . Jei mano tėvas sužinotu ką mes dabar darome tikriausiai mane pakartų .
- Na man liktų tavo brolis Afton, jis irgi išvaizdus ir panašiai .
Demetri pradėjo atsekinėti Katherinos suknelę :
- Ne, ne . Nieko nebus, - nusijuokė mergina ir išlipo iš lovos .- tu dar apie mane kai ko nežinai .
- Ko ?
- Na manau esi gana pavaldus man tai parodysiu .
Katherina šyptelėjo ir iššiepė staiga  atsisukusi iššiepė dantis ir už jų pasirodė iltys :
- Bijai manęs, - tarė vampyre tamsiai raudonomis akimis .
Demetri pasižiūrėjo į ją baimės kupinomis akimis :
- Tu nuostabi, - tarė dabar jau susižavėjęs Katherinos vampyriškais bruožais .

2012-11-26

2 dalisPasukusi galvą link svetainės sustingo .  Buvo atvažiavęs Demetri ir Afton tėvas . Tai Katherinos taip nesukrėtė kaip tai, kad jis buvo įsipjovęs į pirštą . Katherina tvardėsi . Ir net labai, nes ji nenori, kad kas nors sužinotu apie ją :
- O Katherina . Grįžai . Susipažink su mūsų tėvų, - Afton nusišypsojo .
Mergina vos ne drebėdama įėjo į svetainę :
- Labas vakaras, aš Katherina Black , - mergina nežymiai nusilenkė prieš poną Biers . – daug apie jus girdėjau .
Katherina niekaip negalėjo nuleisti akių nuo piršto iš kurio lašėjo kraujas :
- Aš turiu, eiti . – mergina dar kartą nežymiai nusilenkė ir nuėjo į savo kambarį .


1578 m . spalio 29 diena .

- Irina, - tarė įniršusi Katherina . – jei man nepadėtum jau seniai būčiau tave nugalabijusi .
- Nežaisk su manimi Kath, pati žinai, kad vos į tave pasižiūrėjusi galiu išdžiovinti tave ir mirsi .
- Tu neišdrįsi, aš tau reikalinga, - Katherina žiūrėjo į Irina įniršusi ir ji norėjo ją pribaigti .
Irina nieko neatsakė tik susmeigė akis į merginą . Staiga ji pajuto nežmonišką skausmą, pasižiūrėjusi į ranką pamatė kaip ji tiesiog nyksta kas sekundę .
- Liaukis ! – užrėkė mergina per visą mišką .
Staiga viskas nuslūgo ir ji atgavo savo buvusią išvaizdą .
Naktyje ji matė tik ryškiai šviečiantį mėnulį .
- Tu mane tikrai dažnai nervuoji, - sumurmėjo Irina .
- Šš, - Katherina sukluso, - kažkas netoli mūsų .
Mergina apsidairė .
- Nieko, nėra nesijaudink.
- Kas čia geresnę klausą turi . Tu ar aš ? – Katheriną pyktelėjusi leptelėjo ir toliau įdėmiai klausėsi .
Bet išgirdo kvėpavimą, apsisukusi pamatė vilką . Ji nusikeikusi greitai pradėjo bėgti, o vilkas ją vytis :
- Bėk namo, - šūktelėjo ji . Ir toliau bėgo .
Dar niekada gyvenime ji nebijojo vilko :
- Susitarkim, - sušuko ji .
Bet tą akimirką ant Katherinos užšoko vilkas . Mergina žiūrėjo jam tiesiai į akis ir jis atsivertė į žmogų . Ji buvo moteris :
- Tu man skolinga Kath .
- ką čia kalbi Carmen ?
- Kath nužudei mano seserį . Dabar tūrėčiau tave suplėšyti į gabalus .
- Carmen aš nežinojau, kad ji tavo sesuo .
- Pamatysiu lendant į mano valdas suplėšysiu į gabalus .
Carmen atsivertė atgal į vilkę ir sukaukė . Garsas perėjo per visą mišką . Miegoję paukščiai pakilo ir išskrido iš miško . Vilkė iššiepusi dantis suurzgė ir greita nubėgo į miško gilumą . Atsistojusi Katherina apsižvalgė, susitvarkė ir nuėjo namo .

1578 m . lapkričio 15 diena .  

Katherina šukavosi savo rudus, banguotus plaukus kol į jos kambarį įėjo Irina, ji buvo blondinė :
- Kas tavo plaukams ? – Paklausė Katherina, net neatsisukusi . – senei matėmės .
- Mane pavertė sumauta vampyre ! 

2012-11-25

1 dalis1578 m . spalio vidurys , miela mergina elegantiškai vaikšto po Melburgą { panašu į Melburną, bet ne tas, ir čia išgalvota galima sakyti : D } . Visi vaikinai ją tiesiog ryja akimis . Ji nesižvalgo ir toliau vaikšto . Pasuka link Demetri namo kuriame laikinai gyvena :
- Panele Black, - kreipėsi Demetri .
- Taip ? – lėtai atsisukusi atsakė mergina .
- Šiandien atvyksta mano tėvas, todėl aš su broliu Afton turiu pasiruošti .
- ir jis nežino, kad aš čia, taip ? – mergina šyptelėjo . – aš turiu eiti
Ji atsistojo ir nuėjo į namus . Užlipusi laiptais į savo kambarį pasikvietė tarnaitę :
- Charlotte ! – sušuko ji .
Charlotte iš karto atsirado jos kambaryje :
- Taip panele Black ?
- pakviesk Irina .
Tarnaitė linktelėjo ir greitai išėjo . merginai ilgai laukti neteko . Bet kol laukė ji atsisėdo prie veidrodžio ir ėmė šukuoti savo banguotus rudus plaukus :
- Kvietei mieloji ? – paklausė vos įėjusi Irina .
- Aš alkana . Kiek galima laukti ? – mergina padėjo šepetį ir kiek įpykusi atsistojo ir priėjo prie Irinos .
- Katherina, mieloji, pati žinai dar ne laikas .
- Aš badauju ! – Katherina sušuko ir pasižiūrėjo raudonomis akimis  Irina .
- Tvardykis . Aš nesu tokia kaip tu, galiu tik pasakyti kada tu galėsi užkandžiauti .
- Irina ! – Katherina nebesitvardė . – Man reikia dabar, atvažiuoja Demetri ir Afton tėvas . Aš turiu nebūti namuose puiki proga .
Irina pasižiūrėjo kiek valandų buvo jau po vidurdienio :
- Einam .
Katherina su Irina išėjo į lauką, bet susitiko Demetri :
- Labas vakaras ponia Ateara, - Demetri vos matomai nusilenkė . – kur einate vėlyvų vakarą ?
- Demetri Biers , kur jūsų brolis ? – irina paklausė klausimu žvilgsniu .
- Jis tūrėtų netrukus grįžti, o jums ko nors reikia iš jo ?
- Ne, - Irina nusišypsojo ir nuėjo kartu su Katherina link miško .
Niekam nebuvo nuostabu, kad kažkas eina į mišką . Melburgo miškai yra nuostabūs todėl ten pasitaiko ne, vienas ir ne du žmonės .
Katherina nusiavė savo batelius :
- Pagaliau, tiek bado dienų, - nusijuokė ji .
- Aš abejoju ar bus patogu su šia suknele, - Irina nužvelgė žalsvą suknelę .
- Nieko nenusimanai, aš pripratusi .
Staiga Katherina sustingo . Įtempė savo jusles kiek galėdama kaip tinklinį drabužį . Ji užuodė kraują . Šiltą , tekantį venomis ir arterijomis . Po keliu akimirkų ji pasidarė nevaldoma ir greitais judesiais sekė kvapą . Netoliese buvo jauna moteris . Katherinai pradėjo gelti dantenas, paraudo akys, išlindo iltys . Buvo skausminga, nes jau kelias dienas badauja . Bet tas kvapas buvo per daug svaigus, per daug užvaldomas . Tokio kvapo ji dar niekada nėra užuodusi . Mergina apsidairė ar niekas nemato ir pripuolė prie moters . Greitu judesiu pakreipė jos galvą . Moteris jau norėjo šaukti, bet Katherina greitai uždengė jos burną delnu . jai pradėjo dar labiau gelti dantenas ir nesusivaldžiusi suleido dantis į krauju pripildytas venas . Skonis buvo svaiginantis . Mergina mėgavosi krauju ir juto kaip moteris silpsta . Kai iš moters nebeliko jokių gyvybės ženklų Katherina ją numetė ir nusivalė lūpas, dabar ji jautėsi kaip naujai gimusi . Atsikračiusi lavono ji grįžo prie Irinos :
- Mieloji, ilgiau nebegalėjai ?
- Jei būtum mano vietoje būtum daug ilgiau užtrukusi, - Katherina apsiavė batelius . – eime namo .

Neužilgo Katherina stovėjo prie savo namų, Irina atsisveikinusi nuėjo savo keliais . Katherina pasikelė sijoną ir peržengė slenkstį . Pasukusi galvą link svetainės sustingo . .  

2012-11-21

`` ĮVADAS ``

Juk kiekvienas kažkada mirštame . Ir niekuomet nesusimąstome kokia mirtimi mirsime . Gal mums išsiurbs kraują, o gal suvarys ąžuolinį kuolą į širdį . Kiekvienas turime geismą . . kraujui . . aitrai . . Vienais galime pasitikėti, o kitais ne . Vieni būna priversti žudyti o kiti gimsta tai daryti .